QUY ĐỊNH VỀ VIÊC LƯU CHUYỂN HÀNG GIỮA CÁC BÁNH

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Triệu Lập Kiên

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
 
 
 
LX Credits
387
USD
0
Tham gia
16/10/17
Bài viết
42
Được thích
147
QUY ĐỊNH LƯU CHUYỂN HÀNG
- Để đảm bảo quyền lợi của bánh gốc và tránh tình trạng hàng tự ý đổi bánh, xảy ra tranh chấp hàng giữ các bánh, cân bằng quyền lợi giữ hàng và bánh. BQT quy định về việc hàng lưu chuyển bánh như sau:

- Định nghĩa Bánh gốc : là người đầu tiên giới thiệu em hàng đến thiên địa, người đầu tiên lên bài report cho hàng.

I/ Trong thời gian 3 tháng đầu( tính từ ngày Report đầu tiên xuất hiện trên thiendia.Com).
Những em hàng chuyển từ bánh gốc sang bánh khác(mới), hay tự nhờ checker đăng bài phải có sự thỏa thuận giữa các bánh được đồng ý mới được làm.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bánh/checker/hàng có 2 cách xử lý:

1. Sau 90 ngày hạ bài của bánh cũ(TTSH hoặc KSCH) mới được vào trung tâm (tính từ ngày post bài của bánh mới ở khu KSCH)
2. Bồi hoàn chi phí tương ứng với 3 tháng của bánh chủ quản cũ thu em hàng sẽ được phép làm luôn. Ví dụ Bánh chủ quản cũ thu 6tr/tháng thì phí giải phóng là 18tr.

II/ Trong thời gian từ 3 đến 6 tháng ( tính từ ngày Report đầu tiên xuất hiện trên thiendia.Com).
Những em hàng chuyển từ bánh gốc sang bánh khác(mới), hay tự nhờ checker đăng bài phải có sự thỏa thuận giữa các bánh được đồng ý mới được làm.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bánh/checker/hàng có 2 cách xử lý:

1. Sau 30 ngày hạ bài của bánh cũ(TTSH hoặc KSCH) mới được vào trung tâm (tính từ ngày post bài của bánh mới ở khu KSCH)
2. Bồi hoàn chi phí tương ứng với 1,5 tháng của bánh chủ quản cũ thu em hàng sẽ được phép làm luôn. Ví dụ Bánh chủ quản cũ thu 6tr/tháng thì phí giải phóng là 9tr.

III/ Sau 6 tháng ( tính từ ngày Report đầu tiên xuất hiện trên thiendia.Com).
Các em hàng có thoải mái, tự do chuyển từ bánh gốc sang bánh khác(mới), hay tự nhờ checker đăng bài không cần có sự thỏa thuận giữa các bánh được đồng ý mới được làm.

IV/ Khi hàng chuyển bánh vẫn còn trong thời hạn 6 tháng , bánh tiếp nhận lập hộp thoại với bánh gốc thỏa thuận về việc chuyển hàng và có xác nhận của bánh gốc đồng ý chuyển hay không, sau đó chụp lại hộp thoại trao đổi gửi Mod quản lý khu vực để xác nhận chuyển hàng.

V/ Bánh tiếp nhận hàng có nghĩa vụ tìm hiểu chính xác thông tin hàng trước khi làm report, PR hàng. Trường hợp bánh không tìm hiểu kỹ nguồn gốc hàng, cung cấp sai thông tin cho Mod, xảy ra tranh chấp kiện tụng giữa các bánh hình thức xử lý như sau:
- Đối với bánh: Lần 1 : Phạt 10 triệu VNĐ, lần 2 phạt: 20 triệu,...
- Đối với hàng cung cấp thông tin sai: Phạt treo 6 tháng.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Danh sách Box

Ăn Chơi 3 Miền Gái Gọi | Massage | Karaoke

Phim Sex - Phim Người Lớn - Con Heo

Bên trên Bottom