Massage Chuẩn VIP Massage Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum - Chương trình chào hè năm 2021

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 23/3/2021
*** 04-05-06-08-09-12-20
*** 22-25-26-27-28-29-33-19
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-28-29
KTV Mới gồm có : 29-12-25-27
KTV hót : 19 , 28 , 33 , 26
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 24/3/2021
*** 04-05-06-08-09-12-20
*** 22-25-26-27-28-29-33-19
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-29
KTV Mới gồm có : 29-12-25-27
KTV hót : 19 , 28 , 33
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 25/3/2021
*** 04-05-06-08-09-12-17-20
*** 22-25-26-27-28-29-33-19
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-29
KTV Mới gồm có : 29-12-25-27-17
KTV hót : 19 , 28 , 33 , 26
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 26/3/2021
***03-04-05-06-08-09-12-17-20
*** 22-25-26-27-28-29-33-19
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-29
KTV Mới gồm có : 29-12-25-27-17
KTV hót : 19 , 28 , 33
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 28/3/2021
***04-05-06-08-09-12-17-20
*** 22-26-27-28-29-33-19
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-29
KTV Mới gồm có : 29-12-27-17
KTV hót : 19 , 28 , 33
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 29/3/2021
***04-05-06-08-09-12-17-20
*** 22-26-27-28-29-33-19
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-29
KTV Mới gồm có : 29-12-27-17
KTV hót : 19 , 28 , 33
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 30/3/2021
***04-05-06-08-09-12-17-20
*** 22-26-27-28-29-33-19
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-29
KTV Mới gồm có : 29-12-27-17-10
KTV hót : 19 , 28 , 33
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 31/3/2021
***04-05-06-08-09-12-17-20
*** 22-26-27-28-29-33-19
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-29
KTV Mới gồm có : 29-12-27-17-10
KTV hót : 19 , 28 , 33
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 1/4/2021
***04-05-06-08-09-12-17-20
*** 22-26-27-28-33-18
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-29
KTV Mới gồm có : 29-12-27-17-10-18
KTV hót : 19 , 28 , 33
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

Nuru_nguynhukontum

Dân Chơi Thứ Thiệt
Vip Thiếu Gia
 
 
 
 
 
LX Credits
49
USD
0
Tham gia
20/11/17
Bài viết
497
Được thích
95
Giới tính
Nam
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 3/4/2021
***04-05-06-08-09-12-17-20
*** 22-26-27-28-33-18
KTV 2K gồm có : 22 -12-29-33-29
KTV Mới gồm có : 29-12-27-17-10-18 - 15
KTV hót : 19 , 33 , 28 , 26
Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0832133333 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
Massage NuRu - số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum
 

1405

Còn Bú Sữa Mẹ
Verified
 
 
LX Credits
42
USD
0
Tham gia
9/3/15
Bài viết
16
Được thích
5
Lần đầu tiên thay mặt toàn bộ Ban quản lý cùng toàn thể anh chị em đang sinh hoạt cơ sở Nuru ở 102 Ngụy Như Kon Tum, em xin hân hạnh gửi lời chào và chúc sức khỏe tới anh em đã, đang và sắp sinh hoạt tại Thienvadia nói chung và box Massage Miền Bắc nói riêng. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực massa, nay chúng em đem đến những trải nghiệm thú vị để xua tan những tháng ngày oi bức cũng các anh đến thư giãn để quen đi những áp lực trong công việc và cuộc sống.

******** Vip Massage Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum ********

/-li Khuyến mãi chào hè 2020 dành cho anh em /-li /-li
Giảm 30% cho tất cả ae đặt phòng trước khi ghé chơi
Đội ngũ nhân viên đông đảo và xinh tươi tuổi mới lớn, được đào tạo bài bản các kỹ thuật Nuru, Hj, Bj, CIA,..

Chỉ 1 gói duy nhất
* Giá vé: 550k (khi các anh gọi điện đặt phòng thì giá chỉ còn 400K)
* Time: 90p
- Tip sàn: 500k (Xông hơi - Tắm bể sục - Massage truyền thống - Trườn dầu - Thư giãn HJ, BJ)
- Tip fullsv: 700k (Giống như dịch vụ tip sàn nhưng có cả tắm chung cùng các bé, cia, wc,...)

* Ngoài ra, các anh được tặng kèm 1 nhân viên giá vé không đổi (4 tay, 6 tay, không giới hạn nhưng tùy do sức của mỗi anh ko tính thêm giá vé :d). Tip là 500K-700K (tùy dịch vụ) cho mỗi em.

* Thêm nữa, để tạo điều kiện cho anh em trong nhóm được vui vầy cùng nhau, chúng em có chương trình Free bể bơi cho team 3 người trở lên, hoa quả, rượu vang để cho anh em nhâm nhi tắm chung nghe nhạc, v.v...

******** Vip Massage Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum ********

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Anh em tham gia nhóm Zalo để có thật nhiều ưu đãi đặc quyền
Địa chỉ: số 2 ngõ 102 ngụy như kon tum thanh xuân hà nội.
Số điên thoại đặt phòng: 0832133333
Số zalo để được tư vấn và chọn ảnh: 0834131111
có masa cho cặp vc ko
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Danh sách Box

Ăn Chơi 3 Miền Gái Gọi | Massage | Karaoke

Phim Sex - Phim Người Lớn - Con Heo

Bên trên Bottom