thy.xxx812.10

  1. H

    PIC Rp em Thy xxx812 - Q10 - 01/09/2011 - Biết phải rp như thế nào đây?

    Trong khi chờ upload hình lên mediafire, gõ vài chữ rp như đã hứa với anh em đã share hàng cho mình. Tình hình là set up được cuộc hẹn với em. kéo xe từ Hàng Xanh đến SVH, vào ks, nt, em nó đến 1./ Đánh giá: V1: 3đ (bro nào đã check thì hiểu tại sao?) V2: 8đ (rất phẳng) V3: 7đ (mu...

Bên trên Bottom