thanks 4 share!!!

  1. D

    Cứu với! Hiếp mi! Các đồng chí phi công trẻ khỏe ơi!

    Tình trạng là em mới quen 1 chị 38 tuổi trên facebook. 2 chị em hẹn nhau ra yahoo chat. Sau vài câu chat, chị đòi đi KS ngay. Đang bận việc, mình bỏ ngay, chạy ra điểm hẹn. Vô khách sạn, chị vật minh ra hút, nút tới tấp. Chị hút, nuốt hết sinh lực mình luôn. Không để mình chạy thoát, ngay sau...

Bên trên Bottom