sy tân phú!

  1. A

    Pé Sy Tân Phú (teen)đáng check

    tình hình trưa hôm nay nắng nóng,tìm lại số pé sy tân phú,nhưng ko thấy có trong danh bạ^^,ai ngờ bữa lão thành nào share mà lo 8 nên wên luư,củng hên vào xin anh Kem thì có tin nhắn share liền^^. trưa nắng call e nó trước thì e nó đang ngủ. hẹn ra svh,từ q7 chạy lên svh nắng bỏ bố^^. vào lấy...

Bên trên Bottom