ngọc chi

  1. S

    Report MS Ngọc Chi

    Chào ae.Hôm qua bùn vì k bik đi đâu.Lại k ngại đường xá xa xôi.Đường núi chập trùng.Xách xe vượt qua mưa bảo đi vao ngọc chi.Lấy đc tủ số 10.Hic.E đinh kêu e số 10 luôn.Ai dè e nó kẹt.Thôi thì random luôn.Nằm tí đã có 1 e bước vào.K cao tên Ngân.Số 8.24t Chỉ tầm 1m5 thôi.Nhưng dễ thương.nói...

Bên trên Bottom