motchutinh

  1. Hate love

    Tập làm nông dân,ăn gà thay rau (có pic)

    Trước giờ Hate love tui toàn quen chơi hàng,không thì tụ bạ masage bj,cafe fcuk.Bữa giờ la liếm qua box nông dân,thấy anh em vui chơi xôm tụ,thế là cũng ráng xin xỏ anh em để tập tành chăn rau.Tập thì tập từ dễ đến khó,thế là tui xin anh em share rau 0 nốt.Cầu được ước thấy,anh em share ngay em...

Bên trên Bottom