moi tinh dau

  1. A

    Mối Tình đầu hấp dẫn và li kì (100% có thật)

    tham gia diễn đàn cũng mới nên em cũng muốn đóng góp vào kho dữ liệu khổng lồ lx một chút trải nghiệm... " con đường nhỏ nhỏ gió liêu xiêu lả lả cành hoang nắng trở chiều ..." câu thơ ấy đã theo tôi từ hồi cấp 3, khi nghe bài "thơ duyên" của thi sĩ Xuân Diệu tôi đã thuộc luôn đoạn đó...

Bên trên Bottom