mại dzô!

  1. D

    Check MB Hằng ở Q. 1

    Hôm qua mới check MB này nên về RP cho a e LX: Face: 6,5đ tạm được (.)(.): 7,5đ to, săn chắc \./: 7đ bót, nước nhiều Bj: 8đ, rất tuyệt Ser: 8đ, thoải mái, khôg hối thúc Tổng chi phí: 80k ks + 20k BCS Phone: 1 số, gọi là đi! Nhận định chung: để em này làm MB dự phòng để lái cũng được lắm.

Bên trên Bottom