hồng ngựa. linh sữa.

  1. N

    e Hồng Ngựa và bé Linh sữa Q8

    Hôm nay mới report cho anh em, với mong muốn anh em có thêm thông tin để đi check hàng cho ngon chim hơn.:D:D Đầu tiên là e Hồng ngựa, thấy a e report với nhìn hình thích quá. Liên contact với e vào một buổi sáng đẹp trời. 10h: Alo, e đang ngủ, khoảng nửa tiếng nữa a goi là nhé. Ok, khoảng 11h...

Bên trên Bottom