hichic

  1. dathaymo

    Ny mới của em... em muốn biết Kết Luận...

    Trước khi vào câu chuyện e muốn kể chút chuyện... cách đây 2 tuần e có tán tỉnh 1 e cùng trường e, mất 5 ngày thì e rủ đi chơi và cũng được ok, e với e ý đi bus len Lăng bác ( ai đọc bài đầu tiên của e thi hiểu tại sao e đi bus đi chơi....hichic) lần 2 cách đẫy ngày e đưa e y đến Công viên Thủ...

Bên trên Bottom