hà nkt

  1. M

    PIC Em Hà NKT - Vui vẻ & Hài lòng

    Tình hình là hnay thấy người cứ k tập trung làm việc, chả biết có phải do đang máu lửa không. 2 giờ chiều. Bắc máy lên gọi cho em bé N.A, e lại bảo e bận, a chờ e cuối giờ chiều. Thôi, gọi e khác vậy, thế là Call dc cho e Hà, e bảo “a qua Ngõ XX, N2 YY, NKT nhé”, OK thôi. Mình thu xếp công...

Bên trên Bottom