batman

  1. Emp

    [One Shot] [LXERS][FULL COLORS][COMIC] Date Me . . . NOW! - Đụ em... NGAY!

    đọc từ trái sang phải nhé (comic mà ;))) Bruce là tên của Batman, Clark là tên Superman mới coi lại Super Sentai nên làm cái này ;))

Bên trên Bottom