400k/h

  1. T

    Em rau Q12 đường Thống Nhất??

    Trưa hôm nay đi làm về rủ thằng bạn đi uống cafe nó chỉ tới quán này mát lắm,thế là chở nó đi tới quán vừa kêu 2 ly nước em nó rủ dô karaoke 50.000 1h,bạn mình nói không biết hát,em nó nói ko bít hát thì dô bóp zu(hết hồn đụng thứ thiệt).Dô hát em nó cho coi bop ().() cầm thằng em mình dọc chiu...

Bên trên Bottom