Điểm thưởng dành cho Chinhtruong111

Các danh hiệu

Unassigned

 1. 200
   

  10,000 Likes | Người nổi tiếng

  10,000 Likes. Bài bạn đươc thích 10,000 chắc chẳn bạn nổi tiếng nhất ThienDia.Com rồi. Khâm phục!!
 2. 150
   

  5000 Likes | Người được yêu thích

  5000 Likes. Bài của bạn đạt mốc 5,000 lượt thích. Thật đáng ngưỡng mộ! Tiếp tục phát huy nhé.
 3. 50
   

  1000 Likes

  1000 likes. Bạn đã được thích 1000 lần rồi. WOW!!
 4. 30
   

  I LOVE IT! Yêu ThienDia

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 5. 20
   

  1000 Messages Addicted | Nghiện LX 1000 bai

  1,000 messages? Impressive! Bạn đã đăng được 1,000 bài rồi sao? Thật đáng ngưỡng mộ! Lưu ý: bạn cần ít nhất 20 likes
 6. 5
   

  Can't Stop! Ko dừng tay

  You've posted 100 messages. Bạn đã có 100 bài viết. Cố tiếp nhé.
 7. 1
   

  Keeps Coming Back | Bạn đã trở lại

  30 messages posted. You must like it here! Bạn có 30 bài đăng. Bạn thấy thích thiendia lắm!
 8. 1
   

  1 Like - Somebody Likes You - ai đó thích bài của bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!

Bên trên Bottom